BetingelserOm BOXus

BOXus.dk er ejet af BOXus ApS og har til hensigt at hjælpe små, mellem store og store virksomheder med at holde styr på deres kunder, arbejds opgaver og medarbejdere.


Om produktet

BOXus tilbyder et online CRM system, der forefindes som en gratis version(BOXus FREE) og som en betalt version(BOXus PLUS). Som udgangspunkt benyttes BOXus FREE, hvortil BOXus PLUS kan tilkøbes.


Aftalen

Ved at indgå en aftale med BOXus om brugen af systemet – enten som gratis eller betalt version – accepterer du (Kunden) betingelser og vilkår i denne aftale. BOXus giver Kunden en ikke-eksklusiv, uoverdragelig og tidsbegrænset ret til at anvende systemet.


Pris og betalingsbetingelser (BOXus PLUS)

Alle priserne er angivet i danske kroner og er ex. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at BOXus kan justere priserne, således at BOXus stilles uændret.


Ved indgåelse af en abonnementsordning (tilkøb af BOXus PLUS) giver kunden automatisk BOXus lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af kundens kort.


Ved trækning på kundens kort i forbindelse med abonnementfornyelse vil der blive sendt en faktura for købet til kundens email.


Udskiftning/sletning af betalingskort

Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort ved at kontakte BOXus.


Kreditkortbetaling

Vi tager følgende betalingskort: Visa & MasterCard.


Aftalens varighed

Denne aftale gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til systemet. En Kunde får adgang til systemet ved at oprette en konto på www.boxus.dk. Kundens adgang til systemet styres, hvad angår BOXus PLUS, af kontoens udløbsdato. Hvis udløbsdatoen ikke er overskredet har Kunden fuld adgang og kan se tidligere indtastede data, samt indtaste nye data. Hvis udløbsdatoen på BOXus PLUS overskrides, har Kunden kun adgang BOXus FREE og de data som kan se herunder. Ved udløb af BOXus PLUS overgår Kunden automatisk til BOXus FREE, hvortil adgangen er tidsubegrænset.


Ingen refundering eller fortrydelsesret

Ydelsen er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.


Reklamationsret

Du har 2 års reklamationsret fra modtagelsen af varen, dog skal du reklamere inden rimelig tid, efter du har konstateret en mangel. Købelovens mangelregler kan finde anvendelse.


Reklamationsretten betyder, at du kan klage over fejl og mangler, der viser sig op til 2 år efter, at du modtog varen.


Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtigt eller uautoriseret reparation eller brug. Reklamation kan ske til serviceafdelingen i BOXus, hvor særligt uddannet personale er parat til at afhjælpe fejl og mangler.


Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement på BOXus ved at kontakte BOXus. Opsigelse skal ske senest 7 dage før en ny abonnementsperiode påbegyndes.


BOXus må til enhver tid opsige en brugers konto, hvis denne bruger bliver fundet syldig i offentligjorte løgne eller forfalskning af oplysning om BOXus eller BOXus produkter.


Kundens data

De informationer Kunden indtaster i systemet behandles fortroligt og videregives under ingen omstændigheder til tredjemand i en form, der er identificerbar. Oplysningerne kan dog bruges i statistisk øjemed naturligvis uden, at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.


Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.


Kundens adgang til egne data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og alt data hertil, hvis kunden vælger at opsige sit BOXus PLUS abonnement har kunden dog ikke længere adgang til de data, som er en del af BOXus PLUS (fx. CRM og uploaded dokumenter). Ingen af kundens data vil som udgangspunkt blive slettet og kunden kan til enhver tid få adgang til disse data igen ved at købe BOXus PLUS.


Hvis BOXus ønsker at lukke adgangen til systemet kan dette ske uden skellig grund, men varsles pr. e-mail 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til systemet.


Opdateringer og driftsstabilitet

BOXus forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på systemet. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lukke for adgangen til systemet, mens opdateringer foretages. BOXus tilstræber højest mulig driftsstabilitet for systemet, men garanterer ikke for denne.


E-mail udsendelse

BOXus forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til systemet, eller hvis der bliver udviklet nye systemer, som vurderes interessante for kunden. BOXus forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til en hver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld linket’ i de fremsendte e-mails.


Ansvar

Brugen af systemet foregår helt på eget ansvar og BOXus kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå pga. manglende adgang til systemet uanset årsag eller fejl ved denne, der kan medføre datatab. BOXus gør naturligvis sit bedste for at sikre, at Kundens data ikke mistes eller uvedkommende får kendskab til dem. BOXus er endvidere ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. forhold, der er uden for BOXus's kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. BOXus hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold. BOXus's maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen ikke overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af systemet.


Hjælp givet af BOXus Support, eller anden vejledning fra BOXus, skal kun ses som vejledende og BOXus kan ikke stilles til ansvar. Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt vi kan, men fejl kan ske og derfor er det en god ide altid at checke med en revisor, eller anden kyndig person.


Ophavsret

Medmindre andet er angivet, er BOXus ApS indehaver af ophavsretten til alt materiale på boxus.dk.


Ændringer og opdateringer

BOXus kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder.


Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og BOXus skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.


Prøv BOXus nu!